ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


1
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
29 มีนาคม 2566

ประกาศมาตรการเผาในที่โล่ง ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2566

ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิงัติงาน เรื่อง คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมาท้ายนี้

http://www.stabundamrong.go.th/web/book60-63.html


Cr.งานการเจ้าหน้าที่

17 มกราคม 2566

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอเชิญ น้อง ๆ หนูๆ ร่วมกิจกรรม และลุ้นรับของขวัญมากมาย ห้ามพลาด
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
11 มกราคม 2566

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
22 ธันวาคม 2565

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ),เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอาทิตย์ที่  4 ธันวาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.57 – 20.10 น.  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ตำบลเหมืองง่า นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายทนงศักดิ์ ทะหล้า ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองง่าและ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ดำเนินการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง และรวมผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างโดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ) มีดังนี้

หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายธวัช  โปธาวิชัย คะแนนรวม 945 คะแนน  ได้ลำดับที่ 2

หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 2 ได้แก่ นายพีระผล  อำพันเพ็ญโรจน์ คะแนนรวม 1,924 คะแนน ได้ลำดับที่ 1  

หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 3 ได้แก่ นายสรรเสริญ  สุรินทร์คำ คะแนนรวม 588 คะแนน ได้ลำดับที่ 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 6,729 คน มีผู้มาแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3,763 คน

ทั้งนี้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จะรับรองผลและประกาศผลอย่างเป็นทาง การภายใน 30 วัน ต่อไป

*********************************************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

********************************

05 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการในห้วงเวลาสุดท้ายของการเลือกตั้ง ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
01 ธันวาคม 2565

ฟีเจอร์ใหม่ “Traffy Fondue 2023” ร้องทุกข์ผ่านไลน์ มีอะไรน่าใช้?,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

“สำหรับปัญหาเมืองที่ประชาชนสามารถแจ้งผ่าน Traffy Fondue มี 16 ด้านหลัก คือ ไฟฟ้า/แสงสว่าง ประปา จราจร/รถยนต์ ถนน ทางเท้า ระบบสื่อสาร กลิ่น เสียง ความสะอาด ความปลอดภัย ต้นไม้สาธารณะ อาคารชำรุด วัสดุชำรุด ห้องประชุม ระบบปรับอากาศ และสัตว์ ซึ่งหากจุดที่เกิดเหตุยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบลงทะเบียนไว้ในแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ระบบจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเหตุรับทราบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้แจ้งดำเนินการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการใช้ Traffy Fondue อย่างแพร่หลายแล้วในหลายพื้นที่ของหลายจังหวัด”

         Traffy Fondue ใช้งานง่าย ไม่มีมีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเปิดเผยตัวตน เพียงประชาชนเข้าแอปพลิเคชันไลน์ แล้วเพิ่มเพื่อน ID @traffyfondue หรือคลิก https://lin.ee/nwxfnHw ก็จะสามารถพิมพ์แจ้งปัญหาได้ทันทีที่หน้าแชต เช่น พิมพ์แจ้งว่า ‘พบปัญหาถนนชำรุด’ หรือ ‘ได้กลิ่นสารเคมี’ เป็นต้น ระบบจะสอบถามรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ หลังจากแจ้งปัญหาแล้ว ผู้แจ้งสามารถติดตามการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ได้ผ่านหน้าแชตเดิม รวมถึงประเมินความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย

29 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
28 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

รับสมัครบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)
จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ 8,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
1. เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
2.การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า
3. ไม่เคยจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดี
4.ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ
5. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
** หากผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน (EMR) หรือ หลักสูตรปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

เอกสารรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5* 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.สำเนาวุฒิการศึกษา
3.สำเนาทะเบียน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
6. สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรม EMR หรือ ใบผ่านการอบรม EMT หรือใบผ่าน อปพร. ฯลฯ (ถ้ามี)
7.เอกสารอื่นๆ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า
หมายเลขโทรศัพท์ 053-001500 ต่อ 208

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2565

21 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศปฏิทินเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันประกาศ วันรับสมัคร จนถึงวันเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
4 พ.ย. 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
8 พ.ย. 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
23 พ.ย. 2564 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
4 ธ.ค. 2565 วันเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2565 (ก่อนวันเลือกตั้ง) และ 5 - 11 ธ.ค. 2565 (หลังวันเลือกตั้ง) เป็นวันกำหนดในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน และเนื่องจากภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลิงค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

 

 

10 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง  ในวันอาทิตย์ที่ ๔ ธ.ค. ๖๕ โดยได้กำหนดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหมืองง่า ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

          (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

          (๒) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

          (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

          ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการรับสมัครเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง

          ๑. บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหลายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๓. ใบรับรองแพทย์ ที่มีลายเซ็นแพทย์รับรอง

          ๔. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า จำนวน   ๒,๐๐๐ บาท

          ๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง  ขนาดกว้างประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จำนวน  ๑๕  รูป

          ๖. หลักฐานการศึกษา  (กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ

          ๗. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๕๖๒  ปีภาษี ๒๕๖๓  และปีภาษี ๒๕๖๔ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

          ๘. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด   ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน   ๑  ฉบับ  เป็นต้น

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง  สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหมืองง่า ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองง่า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๐๐๑๕๐๐ – ๓ ต่อ ๓๐๙ และ ๓๑๑ ในวันและเวลาราชการ

23 ตุลาคม 2565

การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
10 ตุลาคม 2565

รับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th
08 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 33  (489 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 73 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103