ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


1
นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตรวจเยี่ยม/ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดบูรณาการร่วมฯ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาล /นายพิทักษ์ กาวิละ หัวหน้าสำนักปลัด /นางสาวฐิติอลีนา ใจเพียร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ /นางสาวเบญจวรรณ ศิริพงศ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง /นางสาวชนิกานต์ ทรัพย์ภรากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ชุดบูรณาการร่วมฯ พร้อมนำน้ำดื่ม , กาแฟ , ขนมปัง และเจลทำความสะอาดมามอบให้ โดยมี ร.ต.อ.รุงชัย วังธิยอง รอง สวป.สภ.เมืองลำพูน , หน.ชุดเวรฯ , จนท.สาธารณสุข , จนท.กู้ชีพฯ , จนท.ป้องกันฯ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้นำชุดเจลทำความสะอาด แจกให้กับประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่าน ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม/จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าตู้ยามตำรวจเหมืองง่า

 

11 เมษายน 2565

กิจกรรม "วัน อปพร." ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นายพินิจ ผุสดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 4 นาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติและความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณหน้าวัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

30 มีนาคม 2565

สแตนบายการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นายพินิจ ผุสดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ 2 นาย พร้อมรถปฏิบัติการฉุกเฉินคันที่ 2 ออกสแตนบายการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินจากการแพ้วัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า

23 มีนาคม 2565

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการและขยายผลความรู้สุขภาวะ ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นายพินิจ ผุสดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เข้าร่วมเวทีประชุมสรุปผลการดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการและขยายผลความรู้สุขภาวะ ในด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลริมปิง

23 มีนาคม 2565

ซ้อมแผนผจญเพลิงในโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ทางเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้ นาย พินิจ ผุสดี เจ้าพนักงานและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ 2 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 4,000 ลิตร เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงในโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

18 มีนาคม 2565

ซ้อมแผนผจญเพลิง ในโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลประตูป่า,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทางเทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้ นายพินิจ ผุสดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ 3 ราย พร้อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 4,000 ลิตร เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนผจญเพลิง ในโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลประตูป่า ณ สนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประตูป่า 

04 มีนาคม 2565

ร่วมฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

28 กันยายน 2564 งานป้องกันฯทต.เหมืองง่า ร่วมฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ กับภาคีเครือข่าย) ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เป็นวันที่2

28 กันยายน 2564

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำปิงห่าง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

23 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำปิงห่างบริเวณหน้าวัดศรีบุญยืนเนื่องจากผักตบชวาและวัชพืชมีความหนาแน่น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากีดขวางการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้นำเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำปิงห่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย รวมทั้งดูและปรับปรุงคุณภาพลำน้ำปิงห่างอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

23 กรกฎาคม 2564

เสวนาประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

19 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30น นายพินิจ ผุสดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Core team ระดับอำเภอ สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

19 กรกฎาคม 2564

ทำความสะอาดตลาดเย็นศรีบุญยืนป้องกันโควิด19,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น  งานป้องกันฯทำความสะอาดตลาดศรีบุญยืน เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 กรกฎาคม 2564

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำกวง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเหมืองง่า  ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำกวง  ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับเรือกำจัดผักตบชวาของกรมโยธาธิการและผังเมือง บริเวณสะพานศรีวิชัย 2 พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญยืน เนื่องจากผักตบชวาและวัชพืชมีความหนาแน่นทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินกีดขวางการไหลของน้ำ  ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้นำเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำกวง  เพื่อเปิดทางน้ำให้สัมผัสอากาศได้อย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของแม่น้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย รวมทั้งดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำกวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

21 พฤษภาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 76 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103