ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


สรงน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร  สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมสรงน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2565 จาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร, สรงน้ำขอพร พระครูนิวิฐวิริยะคุณ เจ้าคณะตำบลเหมืองง่า เจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน ณ วัดศรีบุญยืน หมู่ที่ 3, พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดประตูป่า ณ วัดประตูป่า และสรงน้ำขอพร พระประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน ณ วัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน


 
19 เมษายน 2566
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
401
เมื่อวานนี้
873
เดือนนี้
12,978
เดือนที่แล้ว
17,871
ปีนี้
81,650
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
130,772
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 401 873 12,978 17,871 81,650 30,834 130,772 44.201.72.250