ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 256526 เม.ย. 2566
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256516 ก.พ. 2565
3การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ในการยกระดับและรับการประเมิน พ.ศ.256515 ก.พ. 2565
4ประกาศ มาตฐานจริยธรรมงานเทศบาล ลูกจ้่งประจำ และพนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า4 พ.ย. 2564
5มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต6 เม.ย. 2564
6ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.ITA9 ต.ค. 2563
7ประชุมให้คำปรึกษายกระดับความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐประจำปี 6319 มี.ค. 2563
8มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น3 ม.ค. 2563
9มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี3 ม.ค. 2563
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองง่า3 ม.ค. 2563
11โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สามาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 256225 ก.ค. 2562
12โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 256214 พ.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
391
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
2,337
เดือนที่แล้ว
16,717
ปีนี้
123,711
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
172,833
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 391 454 2,337 16,717 123,711 30,834 172,833 18.206.48.243