ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527 ก.ย. 2565
2เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 ก.ย. 2565
3ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25659 มี.ค. 2565
4ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาล เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.25659 มี.ค. 2565
5เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 ก.ย. 2564
6เทศบัญญัติควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์แก้ไข ฉ1-626 พ.ย. 2562
7ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์6 พ.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 83 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103