ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 256622 มี.ค. 2566
2ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี พ.ศ. 256622 มี.ค. 2566
3ช่องทางติดต่อใหม่ กลุ่มงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า21 ธ.ค. 2565
4การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 256628 พ.ย. 2565
5บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 25669 พ.ย. 2565
6การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256211 ต.ค. 2565
7การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงป้าย11 ต.ค. 2565
8การสำรวจข้อมูลป้าย, ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า11 ต.ค. 2565
9การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256527 เม.ย. 2565
10ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256528 ม.ค. 2565
11ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง20 ม.ค. 2565
12ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 256517 ม.ค. 2565
13ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 25654 พ.ย. 2564
14ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 จากเดิมภายในเดือน มิถุนายน 2564 ขยายเวลาออกไปเป็นภายในเดือน กรกฎาคม 256424 มิ.ย. 2564
15ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256430 มี.ค. 2564
16ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ.256318 พ.ย. 2563
17ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256411 พ.ย. 2563
18ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256328 ส.ค. 2563
19ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256229 พ.ค. 2563
20ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256320 พ.ย. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 89 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103