ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ปี 256622 พ.ค. 2566
2การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 256622 พ.ค. 2566
3แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้22 พ.ค. 2566
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า22 พ.ค. 2566
5แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้22 พ.ค. 2566
6แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า22 พ.ค. 2566
7แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า(ฉบับที่2)13 พ.ค. 2564
8คำสั่ง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน11 พ.ย. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 94 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103