ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน29 ก.ย. 2566
2กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลฯ29 ก.ย. 2566
3แก้ไขคำสั่งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานการบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 ก.ค. 2566
4แก้ไขการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้7 ก.ค. 2566
5แก้ไขการกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล7 ก.ค. 2566
6การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ปี 256622 พ.ค. 2566
7การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 256622 พ.ค. 2566
8แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้22 พ.ค. 2566
9แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า22 พ.ค. 2566
10แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้22 พ.ค. 2566
11แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า22 พ.ค. 2566
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า(ฉบับที่2)13 พ.ค. 2564
13คำสั่ง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน11 พ.ย. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
400
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
2,337
เดือนที่แล้ว
16,717
ปีนี้
123,711
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
172,833
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 400 454 2,337 16,717 123,711 30,834 172,833 18.206.48.243