ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 256016 มิ.ย. 2566
2คู่มือประชาชนการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เเเนบไฟล์)16 ม.ค. 2566
3คู่มือการขออนุญาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แนบไฟล์)16 ม.ค. 2566
4คู่มือการชำระภาษีป้าย16 ม.ค. 2566
5คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์16 ม.ค. 2566
6คู่มือประชาชน-ผู้ป่วยเอดส์1 ต.ค. 2562
7คู่มือประชาชน-ผู้พิการ1 ต.ค. 2562
8คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 ต.ค. 2562
9ประกาศการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารทางราชการ7 พ.ค. 2542

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
440
เมื่อวานนี้
873
เดือนนี้
12,978
เดือนที่แล้ว
17,871
ปีนี้
81,650
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
130,772
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 440 873 12,978 17,871 81,650 30,834 130,772 44.201.72.250