ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 931 พ.ค. 2566
2แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 531 พ.ค. 2566
3การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 823 พ.ค. 2566
4การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ปี 256622 พ.ค. 2566
5การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 256622 พ.ค. 2566
6แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้22 พ.ค. 2566
7แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า22 พ.ค. 2566
8แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้22 พ.ค. 2566
9แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า22 พ.ค. 2566
10กำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ12 พ.ค. 2566
11 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 712 พ.ค. 2566
12 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 412 พ.ค. 2566
13การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.25662 พ.ค. 2566
14การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 2 พ.ค. 2566
15ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.256631 มี.ค. 2566
16การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 (อำนาจผู้บริหาร)24 มี.ค. 2566
17แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 33 มี.ค. 2566
18โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 420 ก.พ. 2566
19ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง15 ธ.ค. 2565
20มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน14 ธ.ค. 2565

1 2 3 4 5   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 101 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103