ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายเงิน(รวม)งบประมาณรายจ่ายประจำปี 256522 เม.ย. 2565
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ก.ย. 2563
3ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.256410 ก.ย. 2563
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 ก.ย. 2562
5เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-256225 ก.ย. 2562
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ส.ค. 2562
7เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256330 ส.ค. 2562
8แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละกอง งบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 45 ต.ค. 2561
9แผนการใช้จ่ายเงินแต่ละกอง งบประมาณปี 2562 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 45 ต.ค. 2561
10ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 256121 ก.ย. 2561
11ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256231 ส.ค. 2561
12ประกาศใช้เทศบัญญัติปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25615 ก.ย. 2560
13 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25615 ก.ย. 2560
14เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 25615 ก.ย. 2560
15การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างเทศบัญญัติ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.253530 มิ.ย. 2560
16แผนการใช้จ่าย(รวม)งบประมาณ 256330 ต.ค. 2559
17แผนการใช้จ่าย(รวม)งบประมาณ 256330 ต.ค. 2559
18การเบิกจ่ายงบประมาณปี 255919 ต.ค. 2559
19ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255927 มิ.ย. 2559
20ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255829 ก.ย. 2558

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
407
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
2,337
เดือนที่แล้ว
16,717
ปีนี้
123,711
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
172,833
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 407 454 2,337 16,717 123,711 30,834 172,833 18.206.48.243