ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ7 พ.ค. 2564
2การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย7 พ.ค. 2564
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 พ.ค. 2564
4การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการมูลฝอยติดเชื้อ7 พ.ค. 2564
5การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด7 พ.ค. 2564
6การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 7 พ.ค. 2564
7การขอเลขที่บ้าน 7 พ.ค. 2564
8การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 217 พ.ค. 2564
9การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 พ.ค. 2564
10การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์(กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า)7 พ.ค. 2564
11การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 พ.ค. 2564
12การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า7 พ.ค. 2564
13การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้ำ7 พ.ค. 2564
14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 พ.ค. 2564
15การรับแจ้งการย้ายเข้า 7 พ.ค. 2564
16การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 7 พ.ค. 2564
17การรับแจ้งการย้ายออก 7 พ.ค. 2564
18การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่7 พ.ค. 2564
19การรับชำระภาษีป้าย7 พ.ค. 2564
20การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 พ.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 95 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103