ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำเเผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 256626 เม.ย. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.256631 มี.ค. 2566
3แผนพัฒนาฯ พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 ปี 256610 ก.พ. 2566
4เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับบที่ 1 พ.ศ. 256514 ธ.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ.25657 ก.ย. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.25654 ก.ค. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้้งที่ 5 พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
8ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหมืองง่า (พ.ศ.2566-2570) 3 พ.ย. 2564
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ.25648 ก.ย. 2564
10ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 827 ก.ค. 2564
11ประกาศ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ 2564 ครั้งที่ 721 มิ.ย. 2564
12ประกาศ สัดส่วนระดับตำบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 256415 มิ.ย. 2564
13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.25617 ก.ย. 2563
14ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-25635 พ.ค. 2563
15ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3-25635 พ.ค. 2563
16แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565-เพิ่มเติมครั้งที่-3 พ.ศ.25635 พ.ค. 2563
17เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ2561-2565 ครั้งที่ 1-256320 ธ.ค. 2562
18เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 3-25629 ก.ย. 2562
19เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ แก้ไข ฉบับที่ 2-256222 ส.ค. 2562
20ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ.25628 ก.ค. 2562

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 98 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103