ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร ทต.เหมืองง่า ปี 256531 มี.ค. 2565
2รายงานสรุปผลโครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ห่างไกลคอร์รัปชั่น ประจำปี 256530 มี.ค. 2565
3รายงานสรุปโครงการ อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 256529 มี.ค. 2565
4รายงานสรุปโครงการ อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 256413 ก.ย. 2564
5รายงานสรุปผลโครงการนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ห่างไกลคอร์รัปชั่น ประจำปี 256410 ก.ย. 2564
6รายงานสรุปผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปี 256424 ส.ค. 2564
7สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นฯสมาชิกฯพนักงานฯ 25633 ก.ย. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 89 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103