ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายงานเงินสะสมเเละเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 256619 เม.ย. 2566
2การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565-ธันวาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 256613 ม.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การจัดทำงบเเสดงฐานะทางการเงินเเละงบอื่นๆ5 ม.ค. 2566
4รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลเหมืองง่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 256425 ก.พ. 2565
5รายงานการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 25641 ก.พ. 2564
6ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 256330 ต.ค. 2563
7ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 6226 มิ.ย. 2563
8รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสของ อปท. ในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 256314 เม.ย. 2563
9งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 256230 ต.ค. 2562
10รายงานรายรับจริงตามปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม30 ต.ค. 2562
11ประกาศ การทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ29 ต.ค. 2561
12งบแสดงหลักฐานการเงิน เทศบาลตำบลเหมืองง่า30 ก.ย. 2561
13งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 256030 ก.ย. 2560
14งบแสดงฐานะการเงิน30 ก.ย. 2560
15เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ256031 ส.ค. 2559
16ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255611 ธ.ค. 2556

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 101 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103