ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ลำดับรายการวันที่
1ผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 เม.ย. 2566
2การรายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25667 เม.ย. 2566
3รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกฯ ประจำปี พ.ศ.25653 ม.ค. 2566
4รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)23 ธ.ค. 2565
5การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ม.ค. 2565
6ประกาศเรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบ 25649 ธ.ค. 2564
7รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น-ประจำปี-พ.ศ.256323 ธ.ค. 2563
8การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน ต.ค. 2562-มี.ค. 25631 เม.ย. 2563
9รายงงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มี.ค. 631 เม.ย. 2563
10การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 256230 ม.ค. 2563
11รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 256219 ธ.ค. 2562
12รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารที่แถลงไว้ต่อสภา ปี 256128 ธ.ค. 2561
13ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 ธ.ค. 2561
14รายงานการดำเนินงานติดตามแผนดำเนินงาน ปี 6117 ธ.ค. 2561
15การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256130 ต.ค. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
389
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
2,337
เดือนที่แล้ว
16,717
ปีนี้
123,711
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
172,833
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 389 454 2,337 16,717 123,711 30,834 172,833 18.206.48.243