ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่  4 ธันวาคม 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.57 – 20.10 น.  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ตำบลเหมืองง่า นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายทนงศักดิ์ ทะหล้า ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองง่าและ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ดำเนินการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง และรวมผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างโดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ) มีดังนี้

หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายธวัช  โปธาวิชัย คะแนนรวม 945 คะแนน  ได้ลำดับที่ 2

หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 2 ได้แก่ นายพีระผล  อำพันเพ็ญโรจน์ คะแนนรวม 1,924 คะแนน ได้ลำดับที่ 1  

หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 3 ได้แก่ นายสรรเสริญ  สุรินทร์คำ คะแนนรวม 588 คะแนน ได้ลำดับที่ 3

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 6,729 คน มีผู้มาแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3,763 คน

ทั้งนี้ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จะรับรองผลและประกาศผลอย่างเป็นทาง การภายใน 30 วัน ต่อไป

*********************************************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

********************************


 
05 ธันวาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
462
เมื่อวานนี้
873
เดือนนี้
12,978
เดือนที่แล้ว
17,871
ปีนี้
81,650
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
130,772
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 462 873 12,978 17,871 81,650 30,834 130,772 44.201.72.250